OBRES No RELIGIOSES

CAVALL DE LA LLIBERTAT
Material: Xapa de ferro tallada per
oxitall i soldada
Alçada: 2,8 m
Lloc: central de Cia d’Assegurances
La Catalana a Sant Cugat del Vallés
Any: 1973