OBRES No RELIGIOSES

FAMILIA DEL PESCADOR
Material: Xapa ferro tallada, forjada i soldada.
Alçada: 8 m
Lloc: Port dels Pescadors d’Arenys de Mar
Any 1980