OBRES No RELIGIOSES

MOSSO D'ESQUADRAARTICLES DE PREMSA


- La Vanguardia 30-08-80
- El Correo Catalán 26-09-83