OBRES No RELIGIOSES

MONUMENT AL TIMBALER DEL BRUC
Material: Esculptura en Bronze
Alçada: 2,20 m
Lloc: Plaça del Ajuntament de Santpedor